biuro (+48 12) 661-70-90
email biuro@naftimex.pl

Produkty:

  1. Parafiny
  2. Gacze parafinowe lekkie
  3. Petrolatum

1. Parafiny

Parafina P-2

Najwyższej jakości surowiec pochodzący z importu do produkcji świec i zniczy oraz galanterii świeczarskiej i zniczowej. Charakteryzuje się wysoką czystością (hydrorafinowaną) oraz może być stosowana w kontakcie z żywnością. Oferowany w formie płynnej w dostawach wagonowych lub autocysternach.

Specyfikacja

Lp.

Parametr

Jednostka

Wymagania

Metoda  badawcza

1.

Temperatura krzepnięcia

        o C

 52 - 58

ASTMD 938

2.

Lepkość kinematyczna w 100 o C

10-6m2s-1

3,6–3,9

ASTMD 445

3.

Barwa

 

biała

ASTMD 1500

4.

Zawartość oleju

 %(mm)

max 0,8

ASTMD 721

Parafina techniczna T-1 

Specyfikacja

Lp.

Parametr

Jednostka

Wymagania

Metoda  badawcza

1.

Temperatura krzepnięcia

o C

52 - 58

ASTMD 938

2.

Barwa

 

biała

ASTMD 1500

3.

Zawartość oleju

%(mm)

max 1,8

ASTMD 721

Parafina techniczna T-2 

Specyfikacja

Lp.

Parametr

Jednostka

Wymagania

Metoda  badawcza

1.

Temperatura krzepnięcia

o C

52 - 56

ASTMD 938

2.

Barwa

 

biała do jasnożółtej

ASTMD 1500

4.

Zawartość oleju

%(mm)

max 2,3

ASTMD 721

Parafina techniczna T-3 

Specyfikacja

Lp.

Parametr

Jednostka

Wymagania

Metoda  badawcza

1.

Temperatura krzepnięcia

o C

50 - 56

ASTMD 938

2.

Barwa

 

biała do jasnobrązowej

ASTMD 1500

3.

Zawartość oleju

%(mm)

max 3

ASTMD 721

2. Gacze parafinowe lekkie

Surowce pochodzące z importu jak i UE, mają bardzo szerokie zastosowanie, przede wszystkim do produkcji parafin, a także w przemyśle: chemicznym, papierniczym, drzewnym, tekstylnym (impregnacja, wyroby ochronne, lakiery, emulsje, emulgatory,  zbrylacze i antyzbrylacze). Oferowane w formie płynnej w dostawach wagonowych lub autocysternach. Oferujemy gacze nisko, średnio i wysokozaolejone.

Gacze niskozaolejone 

Specyfikacja

Lp.

Parametr

Jednostka

Wymagania

Metoda  badawcza

1.

Temperatura krzepnięcia

o C

42 – 57

ASTMD 938

2.

Lepkość kinematyczna w 100 o C

10-6m2s-1

3,5 – 4,6

ASTMD 445

3.

Barwa

 

 jasnobrązowa

ASTMD 1500

4.

Zawartość oleju

%(mm)

max 5

ASTMD 721

Parafina NS

Surowiec przygotowany specjalnie dla przemysłu zapałczanego, ma też zastosowanie do produkcji parafin. 

Specyfikacja

Lp.

Parametr

Jednostka

Wymagania

Metoda  badawcza

1.

Temperatura krzepnięcia

       o C

48 - 54

ASTMD 938

2.

Lepkość kinematyczna
w 100 oC

10-6m2s-1

3,6 – 4,2

ASTMD 445

3.

Barwa

 

biała do      jasnobrązowej

ASTMD 1500

4.

Zawartość oleju

 %(mm)

max 4,5

ASTMD 721

Średniozaolejone 

Specyfikacja

Lp.

Parametr

Jednostka

Wymagania

Metoda  badawcza

1.

Temperatura krzepnięcia

o C

46 – 54

ASTMD 938

2.

Lepkość kinematyczna w 100 o C

10-6m2s-1

3,6 – 4,6

ASTMD 445

3.

Barwa

 

jasnobrązowa

ASTMD 1500

4.

Zawartość oleju

%(mm)

5 - 12

ASTMD 721

Wysokozaolejone 

Specyfikacja

Lp.

Parametr

Jednostka

Wymagania

Metoda  badawcza

1.

Temperatura krzepnięcia

o C

42 - 63

ASTMD 938

2.

Lepkość kinematyczna w 100 o C

10-6m2s-1

3,3 – 5,5

ASTMD 445

3.

Barwa

 

jasnobrązowa

ASTMD 1500

4.

Zawartość oleju

%(mm)

12 -24

ASTMD 721

3. Petrolatum

Produkt pochodzący z importu. Stosowany głównie w przemyśle chemicznym do produkcji wosków oraz mikrowosków, olejów smarowych oraz smarów przemysłowych, a także zbrylaczy, antyzbrylaczy i emulgatorów. Oferowany w formie płynnej w dostawach wagonowych lub autocysternach. 

Specyfikacja

Lp.

Parametr

Jednostka

Wymagania

Metoda  badawcza

1.

Temperatura krzepnięcia

o C

61 - 68

ASTMD 938

2.

Lepkość kinematyczna
w 100 o C

10-6m2s-1

9 - 11

ASTMD 445

3.

Barwa

 

 jasnożółta do jasnobrązowej

ASTMD 1500

4.

Zawartość oleju

%(mm)

8 - 12

ASTMD 721